Produkter

Komplett produktportfölj från världsledande tillverkare

Komplett produktportfölj från världsledande tillverkare

Solenergi

Solenergi är dagens och framtidens viktigaste energikälla, förnybar, enkel och billig.

Energilagring

Energilagring är nyckeln för att kunna balansera tillgång och efterfrågan på energi och effekt.

Laddinfrastruktur

Elbilsboomen – vi har lösningarna på alla typ av laddplatser.

Vi paketerar och levererar framtidens energiinnovationer

Världen står idag inför en energirevolution driven av målet om ett förnybart samhälle. Den snabba utvecklingen av förnybar energi, elbilar och batterier utgör grunden i denna energi-omställning där KP är ledande i att förse Norden med hårdvara, kunskap, tjänster och ny innovation inom solenergi, laddinfrastruktur och energilagring.


Vårt syfte är att hjälpa till i omställningen till ett smartare och mer hållbart energi-samhälle. För att uppnå detta måste vi tänka på nya sätt och våga innovera, alltid med ett långsiktigt perspektiv som grund. Vi strävar efter partnerskap tillsammans med våra kunder mot en mer hållbar värld.