Projektering

Anläggningsdesign

Nu kan ni få tillgång till anläggningsdesign från våra professionella projektörer. Vi har kompetens och erfarenhet inom alla ingående delar i projekteringen av en solcellsanläggning, från bygg- och anläggningskunskap till dimensionering och optimering.

Fördelar för mig som kund

Korrekt ritning

Du säkerställer att dina ritningar blir korrekta och du får en komplett dokumentation.

Högre kvalitet

Det leder till kvalitativa installationer utan anmärkningar vid besiktningar och därmed extra kostnader.

Tidsbesparing

Enklare, snabbare installationer som leder till tidsbesparing och stärker lönsamhet i affären.

Anläggningsdesign

Vad är anläggningsdesign?

En Anläggningsdesign ger er färdigt tekniskt underlag för att skapa ett skarpt anbud till er kund.

Det innefattar ritningar över panellayout och strängdragning som underlag för installatören, hållfasthetsberäkningar för att efterleva lagar och produktkrav och en produktionssimulering som underlag för en mer korrekt ekonomisk kalkyl.

Utöver de tekniska underlagen ingår även en offert på ingående material för er att vända mot kund.

Anläggningsdesign – Villa

  • Materialoffert på DC-sidan, fram till och med växelriktare
  • Produktionssimulering
  • Panel- och strängritning
  • Snö- och vindlastberäkning

Anläggningsdesign –  Företag/BRF (per separat takyta)

  • Materialoffert på DC-sidan, fram till och med växelriktare
  • Produktionssimulering
  • Panel- och strängritning
  • Snö- och vindlastberäkning
 

Jag vill bli återförsäljare

Tillsammans mot ett hållbarare samhälle – Vi kan hjälpa dig både att komma igång och att blomstra!

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.