Projektering

Anläggningsdesign

Nu kan ni få tillgång till anläggningsdesign från vår kompetenta entreprenadavdelning. Vi har kompetens och erfarenhet inom alla ingående delar i projekteringen av en solcellsanläggning, från bygg- och anläggningskunskap till dimensionering och optimering

Vad är anläggningsdesign?

En Anläggningsdesign ger er färdigt tekniskt underlag för att skapa ett skarpt anbud till er kund.

Det innefattar ritningar över panellayout och strängdragning som underlag för installatören, hållfasthetsberäkningar för att efterleva lagar och produktkrav och en produktionssimulering som underlag för en mer korrekt ekonomisk kalkyl.

Utöver de tekniska underlagen ingår även en offert på ingående material för er att vända mot kund.

Anläggningsdesign
– Villa

  • Materialoffert på DC-sidan, fram till och med växelriktare
  • Produktionssimulering
  • Panel- och strängritning
  • Snö- och vindlastberäkning

Anläggningsdesign
– Företag/BRF (per separat takyta)

  • Materialoffert på DC-sidan, fram till och med växelriktare
  • Produktionssimulering
  • Panel- och strängritning
  • Snö- och vindlastberäkning

Jag vill bli återförsäljare

Tillsammans mot ett hållbarare samhälle – Vi kan hjälpa dig både att komma igång och att blomstra!    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.