Digitala lösningar

Innovation genom ökad digitalisering är nyckeln för en stark tillväxt.

Digital plattform unikt byggd för din affär

KP Energy erbjuder en kraftfull och unik digital plattform för era affärer – Empower.

En helt digital affärsresa inom förnybar energi.
Snabbhet, effektivitet och hög digitaliseringsgrad är nycklar för att ni ska lyckas på marknaden. Tiden från lead till projekterad och utskickad offert behöver vara kort då kunder förväntar sig snabbare och snabbare respons. Samtidigt behöver era interna processer trimmas för att spara tid och bibehålla effektiviteten.

Vår digitala plattform Empower möjliggör för er att gå från lead till avslutat projekt i ett och samma verktyg, utan att flytta ett enda data.

Moduler för hela verksamheten

Ett heltäckande verktyg för er försäljningsprocess – eller ett affärssystem för hela er verksamhet?

KP Energys Empower är plattformen som ger er verktyg för hela försäljningsprocessen, från nytt lead till avslutat projekt. Plattformen är byggt unikt för branschen och skapar en sömnlös sammankoppling av er försäljnings olika stadier.

Samtidigt är Empower ett komplett affärssystem och ger er möjligheten att samla alla kunder, affärer, uppgifter, ärenden, arbetsrapporter, tidrapporter, faktureringsunderlag och otroligt mycket mer på ett och samma ställe. Ett affärssystem & CRM för att underlätta och göra allt administrativt arbete så otroligt mycket snabbare och lättare.

Affärsmöjligheter

Verktyg för sammanställning av och arbete med leads, i er byggda pipeline. Alla affärsmöjligheter kan klassas med t.ex olika status, affärsvärde, tillhörande kund, sannolikhet, med flera. Varje affärsmöjlighet har en tilldelad användare så ni enkelt kan filtrera individuellt och definiera ägandeskap tydligt. Genom en brygga till er hemsida kan leads/prospekt skapas automatiskt i verktyget.

Komplett leadhantering, anpassningsbar utifrån era processer

Få en överblick över er pipeline och filtrera på t.ex. sannolikhet, affärsansvarig och affärstyp

Knyter samman kund, projektering, offert och beställning

Materialkalkylator

Materialkalkylatorn är ett materialberäkningsverktyg med inbyggda designregler så att utformningen utav en solcellsanläggning är intuitivt, enkelt och snabbt. Baserat på takets storlek, dess parametrar och placeringen i landet beräknas antalet paneler, montagekomponenter och tillbehör automatiskt fram. Information om anläggningen och dess pris beräknas fram automatiskt. Beställningen av solcellsanläggningen görs direkt genom en enkel knapptryckning.

 • Materialkalkylatorn är ett verktyg utformat av KP Energy som hjälper till vid planering och design av solcellsanläggningar
 • Materialkalkylatorn räknar ut materialåtgång, sammanlagd effekt och ett slutpris som sedan kan sparas som ett pågående projekt eller läggas som en order direkt via vår e-handel
 • Beräkning av vad solcellsanläggningen kommer producera görs enkelt direkt i verktyget efter anläggningen är designad
 • Design- och hållfasthetskrav tas hänsyn till automatiskt för att säkerställa en mer korrekt projektering. Notera att beräkningar av snö-/vindlaster behöver alltid göras i montagetillverkarens egen beräkningsprogram.

Offertverktyg

Kraftfullt verktyg för att skapa automatiska offerter baserat på existerande data så som kund-, projekt och företagsinformation. Genom verktygets sammankoppling med Affärsmöjligheter och Materialkalkylatorn behöver i princip ingenting specificeras i offerten, utan all data fylls i automatiskt. Oändligt många offertmallar kan skapas för att skilja på offerter för t.ex. solenergi och laddinfrastruktur. Mallarnas färger, typsnitt och utformning kan anpassas helt för att linjera med ert företags varumärke.

Offerter skickas i förstahand digitalt via email, direkt från verktyget. Era kunder kan välja att godkänna offerten direkt via webbläsaren, eller skicka in kommentarer vilka visas direkt i plattformen via en notifiering.

Automatiskt, digitalt och användarvänligt – både för er och er kund!

 • Automatisk offertdata från lead, materialberäkning, återförsäljarlogin, etc.
 • Justerbara mallar utifrån er offertstruktur, ert varumärke och projekttyp
 • Digital leverans till er kund med stöd för e-signering
 • Automatisk produktionsberäkning via datakoppling till PVGIS
 • Automatisk ekonomisk beräkning utifrån justerbara parametrar

Se exempel på digital offert från verktyget här

Projektverktyg

EMPOWER:s projekthanteringsverktyg kommer komplett med alla funktioner som kan önskas från ett projektverktyg. Sammanställ och hantera alla era projekt genom egna projektmallar. Bjud in era samarbetspartner till projektet och delge dem uppgifter att slutföra.

 • Enkel administration av era projekt
 • Tidslinjevy, delprojekt & deadlines
 • Projektansvariga, notifieringar & kommunikation
 • Bjud in samarbetspartners för att slutföra specifika uppgifter

Jag vill bli återförsäljare

Tillsammans mot ett hållbarare samhälle – Vi kan hjälpa dig både att komma igång och att blomstra!

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.