Behandling av person­uppgifter

Denna integritetspolicy syftar till att ge dig tydlig och omfattande information om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter inom ramen för vår verksamhet och i enlighet med gällande dataskyddsförordning.

Dessa bestämmelser förklarar hur och varför KP Energy samlar in och använder dina personuppgifter.För att kunna erbjuda dig de tjänster som KP Energy tillhandahåller behöver vi behandla dina personuppgifter enligt dessa bestämmelser. Vi ser alltid till att informationen vi samlar in om dig och personuppgiftsbehandlingen sker på ett ansvarsfullt och säkert sätt, alltid med hänsyn till din integritet. Innan du använder våra tjänster eller använder vår hemsida är det viktigt att du läser dessa bestämmelser. Om du fortsätter använda tjänsterna som KP Energy tillhandahåller innebär det att du förstått innehållet i dessa bestämmelser i sin helhet.

Dessa bestämmelser gäller för alla tjänster som KP Energy tillhandahåller, men vi kan även komma att tillhandahålla ytterligare personuppgiftsbilagor relaterat till specifika tjänster. Vilka typer av personuppgifter och information samlar vi in?

Information som du själv ger till oss

I samband med att du skapar ett kundkonto hos KP Energy eller i och med användandet av tjänster som tillhandahålls av KP Energy, kan du komma att direkt eller indirekt ge KP Energy information om dig själv. Detta kan inkludera:

  • Identitets- och personinformation– namn och annan typ av identifikationsdata till dig
  • Kontaktinformation – leverans- och fakturaadress, e-mailadress, telefonnummer, etc.
  • Betalningsinformation – fakturainformation etc.
  • Slutkundsinformation – person- och kontaktinformation om dina kunder

Information vi samlar in om dig

När du använder några av de tjänster som KP Energy tillhandahåller kan följande information samlas in:

  • Information om tidigare köp– detaljer kring till de transaktioner och köp som genomförts.
  • Historisk information – dina köp, betalnings- och kredithistorik
  • Information om hur du använder KP Energy verktyg – hur du interagerar med våra tjänster, eventuella fel, hur du nådde och lämnade tjänsten
  • Enhetsinformation – t.ex. MAC-adress, IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, skärmupplösning, tidszon, operativsystem, plattform och liknande information.
  • Geografisk information – din geografiska placering.

Informationen som du tillhandahåller KP Energy och informationen vi samlar in om dig är nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med KP Energy, den övriga informationen vi samlar in är generellt sett är nödvändig för andra syften beskrivna nedan.

Varför och hur använder KP Energy din information?

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra de tjänster som KP Energy erbjuder. På följande lagliga grunder behandlar KP Energy dina personuppgifter.

Syftet med behandlingen

Laglig grund för behandlingen

För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter samt hålla dessa uppdaterade

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig

För att administrera dina köp och betalningar och upprätthålla kundförhållandet, detta för att till exempel uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig och för att tillhandahålla dig med information, produkter och tjänster som du begär från oss.

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig

För analyser vid till exempel felsökningar, testning, data- och kundanalys, utveckling och administration av Kraftpojkarnas tjänster och för övriga statistiska ändamål.

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och andra berättigade intressen

För att tillförsäkra att vår återförsäljarportal presenteras på ett lämpligt och effektivt sätt för dig och din enhet.

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig

För att kunna erbjuda de tjänster som Kraftpojkarna tillhandahåller på ett tryggt och säkert sätt samt förhindra missbruk av tjänsterna

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och följa tillämplig lagstiftning

För att kunna kommunicera med dig angående använda tjänster eller andra tjänster och produkter som vi tror kan vara av intresse för dig

Andra berättigade intressen

Kommunicera med dig

KP Energy kan också komma att använda din data för att kommunicera relevant information gällande använda tjänster, kampanjer, tävlingar, kundnöjdhetsundersökningar eller andra tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig. Detta kan ske i form av direktreklam via elektroniska kommunikationskanaler och via telefon. När du mottar sådan information kommer du alltid erbjudas möjligheten att säga nej till fortsatt sådan kommunikation eller så kan du också när som helst kontakta KP genom att ringa vår växel.

Vilka kan vi komma att dela din information till?

När du köper en produkt eller en tjänst så ingår du ett avtal. KP Sverige AB inhämtar de personuppgifter som är nödvändiga för vi ska kunna leverera produkten eller tjänsten till dig samt få avtalad ersättning. KP Energy överför de personuppgifter som är nödvändiga för att kunna leverera produkten eller tjänsten till externa samarbetsparters, till exempel installatörer och logistikföretag. 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din data endast länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften än för våra kontraktuella åtaganden sparar vi datan endast länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte. 

Hur använder KP Energy cookies och liknande tekniker?

Cookies, webbsignaler och liknande spårningstekniker används för att säkerställa att vi kan leverera en så bra tjänst som möjligt.  KP Sverige AB ( tidigare Kraftpojkarna) är ett svenskt aktiebolag registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 559191-0004. Bolaget har sitt säte på Betonggatan 1, 721 36 Västerås. Om du har klagomål på vår hantering av dina personuppgifter kan du i första hand vända dig till vår personuppgiftsansvarige som hjälper dig att få kontakt med rätt person för att bemöta ditt klagomål. KP Energy har ett personuppgiftsombud med fokus på dataskyddsfrågor. För frågor kring hur vi arbetar kring dataskydd och hur vi hanterar dina personuppgifter så får du mer än gärna ställa frågor direkt till denne. 

Personuppgiftsansvarig är: 

KP Sverige AB

Betonggatan 1 

721 36 Västerås 

KP Energy är personuppgiftsansvarigt (controller) för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan. KP Energy följer svensk dataskyddslagstiftning. Besök www.kpenergy.se för mer information om KP Energy. 

Ikraftträdande 

Dessa bestämmelser trädde i kraft den 25 maj 2018. KP Energy förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa bestämmelser genom att publicera den nya reviderade och numrerade bestämmelser på denna webbplats