Integritetspolicy​​

Denna policy syftar till att ge dig tydlig och omfattande information om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter inom ramen för vår verksamhet och i enlighet med gällande dataskyddsförordning.

Kvalitetssäkrat sortiment med hög tillgänglighet

Säkra och flexibla leveranser som uppfyller dina behov

Tjänster och lösningar som stöttar din tillväxt

Behandling av person­uppgifter

Detta är KP Sveriges personuppgiftspolicyn och i detta dokument kan du läsa om vad som gäller för de behandlingar av personuppgifter som KP Sverige AB, organisationsnummer 599191-0004.

Vi värnar om din integritet och det är viktigt att du tar del av informationen om hur vi behandlar dina personuppgifter. Följande bolag omfattas av policyn:

KP Sverige AB, 599191-0004

KP Energy OY, 3156790-7

I texten nedan refererar ”KP Energy” till båda bolagen. Om inget annat anges är KP Sverige personuppgiftsansvarig för personuppgifter som samlas in via de produkter och tjänster som omfattas av denna personuppgiftspolicy. När du surfar på våra webbsidor använder vi oss av cookies. Läs mer om detta i vår Cookiepolicy.

Genom detta dokument och de olika avsnitten nedan får du information om anledningen till att vi behandlar dina personuppgifter, hur vi använder dina personuppgifter, hur det påverkar din integritet och om hur du tillvaratar dina rättigheter.

1. Personuppgifter vi samlar in

Vi samlar in uppgifter för att våra Tjänster ska fungera effektivt och ge dig bästa möjliga upplevelse. Detta görs exempelvis när du skapar ett konto hos något av våra bolag, administrerar ditt användarkonto för en Tjänst, köper en produkt i via våra säljare eller hemsida, recenserar en produkt, registrerar dig för ett nyhetsbrev, eller kontaktar oss för support. Vi får en del av informationen genom att registrera hur du interagerar med våra Tjänster och produkter, exempelvis genom användning av teknik som cookies på våra siter och mottagning av användningsdata från programvara som körs på din enhet.

De uppgifter vi samlar in beror på sammanhanget, dina val, inklusive dina integritetsinställningar och de produkter och funktioner du använder. Nedan har vi sammanfattat vilken typ av personuppgifter som vi huvudsakligen behandlar. Namn och kontaktuppgifter. Vi samlar in ditt för- och efternamn, e-postadress, postadress, telefonnummer, leveransuppgifter och andra liknande kontaktuppgifter.

Uppgifter kopplade till användarkonto. Om du registrerar ett konto hos oss samlar vi in lösenord och annan liknande säkerhetsinformation som används för autentisering och kontoåtkomst. Ålder, kön och statistik (demografiska data). Om du är kund hos oss samlar vi i vissa fall in uppgifter om ålder, kön, land och språkinställning. Köphistorik. Vi samlar in uppgifter om dina köp, summa, tid för köp och erbjudanden som du utnyttjar.

Enhets- och användningsdata. Vi samlar in data om din enhet, till exempel information om du surfar på en mobil eller dator och vilken browser du använder. Vi samlar även in data om hur du använder våra digitala tjänster, t.ex. information om de funktioner som du använder, de webbsidor du besöker och programvarukonfigurationer som du använder. Detta kan innefatta information om IP-adress och inställningar som till exempel språkinställningar.

Intressen och favoriter. Vi samlar in data om dina intressen och favoriter, till exempel favoritprodukter som du lägger till i en varukorg. Utöver de som du uttryckligen tillhandahåller, kan även dina intressen och favoriter härledas eller anknytas från andra uppgifter som vi samlar in.

Övrigt. Vi samlar in information som du delger oss som exempelvis innehållet i meddelanden som du skickar till oss, feedback och recensioner du skriver, eller frågor och information du lämnar till Kundservice. När du kontaktar oss, t.ex. via Kundservice via telefon kan samtalen övervakas och spelas in. Vi kan också använda dina personuppgifter vid kameraövervakning på vårat lager, av säkerhetsskäl.

2. Hur vi samlar in personuppgifter

2.1. Uppgifter som du lämnar. Vissa uppgifter samlar vi in direkt från dig, exempelvis när du skapar och använder ett användarkonto på våra webbsidor, registrerar dig för ett nyhetsbrev, köper en produkt i en webbshop eller kontaktar oss för support.

2.2. Användning av tjänst m.m. Vi får en del av informationen genom att registrera hur du interagerar med våra tjänster och produkter, exempelvis genom användning av teknik som cookies på våra webbsidor och genom information som vi får tillgång till via den enhet (som mobil, dator eller surfplatta) du använder dig av när du tar del av våra tjänster, såsom IP-adress och språkinställningar. I vissa fall kan vi genom särskild mätteknik knyta data vi samlar in om dig via olika enheter du använder när du besöker våra tjänster i syfte att uppnå relevans i anpassat innehåll och annonser på våra webbsidor.

2.3. Uppgifter som inhämtas från externa källor. Vi kan även hämta uppgifter från externa källor. Sådana källor kan variera över tid men har tidigare inkluderat:

 • Sociala nätverk, när du ger en KP Sverige – produktåtkomst till dina uppgifter i ett eller flera nätverk.
 • Partners, som vi samarbetar med för att erbjuda tjänster eller delta i gemensam eller egen marknadsföringsverksamhet. Vi kan även samla in kontaktuppgifter via partners.
 • Offentligt tillgängliga källor, till exempel öppna myndighetsdatabaser eller andra data som är tillgängliga för allmänheten.

Om du väljer att inte ange uppgifter som är nödvändiga för att få tillgång till en produkt eller en tjänst, finns det risk att du inte kommer att kunna använda den specifika produkten eller tjänsten.

3. Hur vi använder personuppgifter

I detta avsnitt har vi sammanfattat för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter och vilken laglig grund vi stödjer vår behandling på. Vi stödjer oss framför allt på två olika grunder, antingen att vår behandling är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig (”Fullgörande av avtal”), eller att vår behandling är nödvändig för ändamålet som rör vårt eller tredje parts berättigade intresse (”Berättigat intresse”). I vissa fall baseras behandlingen på ditt samtycke (”Samtycke”) eller att behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga förpliktelse (”Rättslig förpliktelse”).

Vi har gjort vår bedömning av ”Berättigat intresse” utifrån att vår behandling för sådana ändamål är nödvändig för att kunna möta användarens och kunders önskemål, utvärdera, utveckla och förbättra innehållet och utformningen av tjänsterna och kunna uppnå relevans i erbjudanden och annonsering. Slutligen har vi ett berättigat intresse av att kunna skydda vår verksamhet.

Tillhandahålla och förbättra våra produkter och tjänster. Vi använder uppgifter för att genomföra dina köp med oss, tillhandahålla och förbättra produkterna vi erbjuder och utföra nödvändiga affärsåtgärder. Detta innefattar att hantera produkterna, underhålla och förbättra produkternas prestanda, utveckla nya funktioner och tillhandahålla kundservice. Laglig grund: Fullgörande av avtal eller Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra avtalet med dig då t.ex. insamling och lagring av din adress är nödvändig för att vi ska kunna skicka den produkt du har beställt. Om du är kontaktperson för ett företag som köpt en produkt av oss kan vi med stöd av Berättigat intresse behandla uppgifter om dig och företaget du representerar för att t.ex. kunna leverera produkter till din arbetsplats. Vi behandlar även dina personuppgifter för att tillgodose ditt intresse att ta emot kundservice.

3.1. Siteförbättring. Vi använder data för att bland annat förbättra siteupplevelsen. Vi använder till exempel användarbeteende, sökfrågor och klick på våra webbsiter för att förbättra relevansen för sökresultat. Vi använder även data för att avgöra vilka nya funktioner som ska prioriteras och hur innehållet på våra siter ska presenteras; Laglig grund: Berättigat intresse.

3.2. Säkerhet och regelefterlevnad. Vi använder uppgifter för att till exempel skydda våra kunders säkerhet, för att förebygga och undersöka missbruk av våra tjänster online, förlust och bedrägerier samt för att kunna följa upp incidenter. Vi använder även uppgifter för att upptäcka och förhindra bedrägerier och stölder samt för att lösa tvister och verkställa våra avtal. Vi använder uppgifter för att efterleva tillämplig lagstiftning såsom exempelvis bokföringslagen; Laglig grund: Rättslig förpliktelse eller Berättigat intresse.

3.3. Affärsverksamhet/Business Intelligence. KP Energy använder uppgifter för att med stöd av vår analysfunktion utveckla aggregerade analyser och Business Intelligence som gör det möjligt för oss att driva och skydda vår verksamhet samt att ta välgrundade beslut; Laglig grund: Berättigat intresse.

3.4. Personligt anpassade tjänster. Några av våra tjänster innebär att du får tillgång till en mer personlig upplevelse som kan baseras på dina aktiviteter på våra webbsidor, intressen och favoriter, din plats, kundprofil och/eller vilka val du själv har gjort; Laglig grund: Fullgörande av avtal (om personaliserat innehåll är en del av tjänsten) eller Berättigat intresse.

3.5. Kommunikation. Vi använder data för att kommunicera med dig. Exempelvis kan vi kontakta dig via e-post, telefon, eller på andra sätt för att till exempel påminna dig om varor som finns kvar i din varukorg, uppdatera dig kring ett supportärende, eller berätta om ett erbjudande som kan vara av intresse för dig; Laglig grund: Fullgörande av avtal (om behandlingen är nödvändig för att fullgöra våra avtalsenliga förpliktelser mot dig) eller Berättigat intresse.

3.6. Användarkonto: När du skapar ett användarkonto vid registrering eller genomförande av köp hos oss efterfrågar vi vissa personuppgifter. Vi kommer också tilldela dig ett unikt kund-ID-nummer för att identifiera ditt konto och tillhörande uppgifter. När du loggar in på ditt användarkonto skapar vi en registrering av inloggningen, vilket innefattar datum och tid, IP-adress samt eventuella felmeddelanden. Dina personuppgifter kopplade till ditt konto kan komma att användas för riktad annonsering i olika annonsnätverk (Se närmare beskrivning under rubriken “Anpassad annonsering och matchning” nedan); Laglig grund: Fullgörande av avtal eller Berättigat intresse.

3.7. Marknadsföring och kommunikation. Vi använder olika kanaler för marknadsföring och kommunikation, t.ex via e-post, SMS eller via våra webbsiter. Vår marknadsföring och kommunikation som du ser på våra webbsiter kan baseras på data som du delgivit oss vid registrering av användarkonto eller data vi samlar in när du genomför köp eller använder våra Tjänster.

Dessa uppgifter analyseras och grupperas, vilket möjliggör att vi bland annat kan rikta intressebaserade nyhetsbrev till dig. Till exempel om du brukar köpa en viss solpanel och det kommer en ny variant från leverantören. När du besöker våra webbsiter, kommer några av de cookies vi placerar på din dator vara annonseringscookies (tredjepartscookies), som är särskilt avsedda för att komma ihåg hur du navigerar på nätet och vilka webbsiter du besöker för att göra annonserna mer relevanta och effektiva. För mer information om hur vi använder cookies, se vår Cookiepolicy.

Vi kan även dela anonym beteendedata om våra användare till våra annonsörer och partners, inklusive företag som sponsrar innehåll som märks med ”Sponsrat av”, ”Betalt innehåll/Betalt av” eller ”Innehåll från annonsörer/Från våra annonsörer”. Detta betyder att när du besöker andra webbsiter kan vår annonsering, som baseras på ditt beteende på våra och andra webbsiter, riktas mot dig. Anonym beteendedata är information som inte går att koppla till en individ där vi har tagit bort alla referenser och kopplingar till våra användare.

Beteendestyrd retargeting är en annan form av intressebaserad kommunikation som låter oss visa kommunikation för dig baserad på dina klickmönster på vår webbsite; Laglig grund: Berättigat intresse.

Anpassad annonsering och matchning. Du som har skapat ett konto hos KP Energy kan komma att få anpassad annonsering i olika annonsnätvärk (se lista på annonsnätverk nedan). Du kan få riktad och anpassad annonsering i olika externa kanaler då vi matchar din e-postadress med olika annonsnätverk (se lista på annonsnätverk nedan). Matchningen sker genom att KP Energy och annonsnätverkets kunders/medlemmars e-postadress matchas. E-postadresserna matchas genom en hashnings-procedur av de adresser som KP Energy har och de som finns i annonsnätverket. Hashningen innebär att det inte är möjligt att utläsa e-postadress som KP Energy delar med de olika annonsnätverken. När e-postadressen finns hos både KP Energy och i annonsnätverket är det möjligt att rikta och anpassa marknadsföring baserat på t.ex. dina intressen från tidigare köp och sidbesök, eller att följa upp effekten av marknadsföring i de olika annonsnätverken

E-postadresser samlas in enligt med “Hur vi samlar in dina personuppgifter” (se ovan).

Marknadsföring sker via följande Annonsnätverk:

 • Google Ads (Annonser på t.ex. Google, Youtube, Gmail – läs mer. Laglig grund: Berättigat intresse
 • Meta Ads (Annonser på Facebook och Instagram samt Audience Network. Laglig grund: Berättigat intresse
 • Linkedin Ads (Annonser på Lnkedin. Laglig grund: Berättigat intresse)

Du har alltid rätt att invända mot vår direktmarknadsföring, dvs. marknadsföring från oss via post, e-post och SMS, läs mer under avsnittet “DINA INDIVIDUELLA RÄTTIGHETER” och “HUR DU KOMMER ÅT OCH KONTROLLERAR DINA PERSONUPPGIFTER“.

Spärrlistor. Om du begär att vi inte ska kontakta dig genom e-post, telefon eller post så kommer vi behålla en kopia av den aktuella kontaktuppgiften i vår spärrlista för marknadsföring för att se till att du inte får del av oönskade erbjudanden i framtiden; Laglig grund: Fullgörande av rättslig förpliktelse.

4. Cookies och lokal lagring av data

Cookies och lokal lagring av data används för att vi ska kunna förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll, erbjudanden och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. I vår cookiepolicy hittar du mer information om cookies.

4.1. Inloggning och inställningar. Vissa cookies används för att komma ihåg dina inställningar när du återvänder till vår webbplats. Lokal lagring av data används bland annat för att du ska slippa logga in varje gång du besöker någon av våra sajter, och för att spara eventuella inställningar som du har gjort (t.ex. textstorlek).

Anpassning och marknadsföring. Vi använder lokal lagring av data för att kunna anpassa upplevelsen av våra sajter. bl.a. baserat på vad du har sökt eller tittat på tidigare på våra sajter. På detta sätt kan vi presentera innehåll och annonser som vi tror är relevanta för dig. Vi kan också använda denna data för att anpassa våra erbjudanden till dig.

Analys, statistik och utveckling. Genom olika mätverktyg kan vi samla in statistik över hur våra sajter används. Detta hjälper oss att utveckla och förbättra upplevelsen för dig som användare. Olika verktyg används för olika syften. Vi använder t.ex. Google Analytics för webbanalys (inklusive demografisk data. Vi använder också lokal lagring av data för att kunna genomföra så kallade A/B-tester när vi exempelvis testar nya funktioner på en mindre grupp användare innan vi släpper dem till alla användare.

Annonscookies (tredjepartscookies). Annonsörer, annonsbyråer och andra samarbetspartners använder cookies på våra sajter för att kunna leverera annonser på våra sajter, för att mäta hur många användare som har sett en annons eller för att anpassa vilka annonser du exponeras för.

5. Anledningar till att vi delar dina personuppgifter

Det kan ibland vara nödvändigt för oss att dela dina personuppgifter med andra företag inom KP Energy eller med företag som utför tjänster för vår räkning så att vi kan leverera de tjänster och produkter till dig som du beställt.

5.1. Leverantörer som är personuppgiftsbiträden

Vi anlitar olika leverantörer som utför tjänster för vår räkning, t.ex. kundservicesupport, marknadsföring och trafikmätning samt skydd och support för våra system och tjänster. Dessa leverantörer kan behöva behandla eller få tillgång till personuppgifter för att kunna utföra sina tjänster. Våra leverantörer är bundna av så kallade personuppgiftsbiträdesavtal och har inte rätt att använda personuppgifter för egna ändamål.

5.2. Fraktbolag

Vi delar dina personuppgifter med det fraktbolag som ska leverera det du har beställt. Respektive fraktbolag är själva personuppgiftsansvariga för sin behandling av dina personuppgifter.

5.3. Övrigt

Vi kan komma att behöva lämna ut eller spara dina uppgifter när vi anser att det är nödvändigt för att:

 • Följa lagen eller i samband med rättsliga processer.
 • Skydda våra kunder, exempelvis för att förhindra skräppost eller bedrägeriförsök.
 • Hantera och upprätthålla säkerheten för våra produkter, däribland att förhindra eller stoppa en attack på våra system eller nätverk.
 • Skydda rättigheter eller egendom som tillhör KP Energy, inklusive verkställa de villkor som styr din användning av tjänsterna, men om vi får information om att någon använder våra tjänster för att handla med stulen immateriell eller fysisk egendom som tillhör KP Energy kommer vi inte att själva undersöka en kunds privata innehåll, utan vi kan då överlåta ärendet till en polismyndighet.
 • Incidenter och bedrägerier kan delas med försäkringsbolag, rättsliga myndigheter eller lokala eller globala brottsbekämpande instanser för att genomföra undersökningar. Observera att dessa mottagare har en oberoende rätt eller skyldighet att behandla dina personuppgifter.

Observera att vissa av våra siter kan innehålla länkar till produkter från tredje part vars personuppgiftspolicier skiljer sig från KP Energy. Om du anger personuppgifter i någon av dessa produkter behandlas dina uppgifter enligt deras respektive personuppgiftspolicy. Ta gärna del av den innan du lämnar några uppgifter till det externa företaget. Vi ansvarar inte för användning av dina personuppgifter som dessa externa företag utför.

6. Hur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgifter

Hur du kommer åt eller kontrollerar dina personuppgifter beror på vilka tjänster du använder. Genom inställningar i din webbläsare eller push-inställningar i din telefon kan du kontrollera exempelvis cookie-historik och platsinformation.

6.1. Kundservice: Du är alltid välkommen att kontakta oss via kundservice med frågor angående hantering av dina personuppgifter. Läs mer om vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss under “DINA INDIVIDUELLA RÄTTIGHETER” och “KONTAKTA OSS“.

6.2. Konto: Loggar du in på ditt konto kan du ändra lösenord och e-postadress.

6.3. Dina kommunikationsinställningar: Du kan välja vilken kommunikation du vill ha från oss genom dina kommunikationsinställningar. Vill du ändra dina kommunikationsinställningar hos KP Energy kan du antingen gå till ditt senaste utskick där du hittar en länk ”Hantera mina kommunikationsinställningar. Då kommer du direkt till sidan där du gör dina ändringar. 

Det är också möjligt att ändra dina kommunikationsinställning genom att klicka på denna länk. Du kommer då att behöva fylla i den e-post adress som du använder hos oss. E-postadressen behöver vi för att kunna identifiera dig. När detta är gjort kommer du få ett e-postmeddelande till uppgiven e-postadress som innehåller en länk vilken tar dig till sidan med dina inställningar för kommunikation. Följ anvisningarna för att göra önskade ändringar. 

Inställningar som inte kan stängas av. Om informationen används för andra nödvändiga syften (bland annat tillhandahålla våra produkter, analyser och bedrägeridetektering) kommer inte insamlingen av sådana uppgifter att upphöra om du avanmäler dig från kommunikation.

6.4. Anpassa cookies: På KP Energy webbsidor kan du anpassa dina cookies genom länken “Anpassa Cookies” som finns i sidfoten. Anpassa cookies

6.5. Riktade annonser från externa annonsörer: Om du vill begränsa möjligheten för annonsörer att rikta annonser till dig baserat på dina intressen kan du bland annat använda tjänsten Your online choices. Du hittar mer information om cookies, vilka cookies som lagrats på din enhet och hur du kan hantera dessa på bland annat About Cookies och All about cookies. Dessa länkar går till webbplatser från tredje part, över vilka vi inte har någon kontroll – vi kan därmed inte hållas ansvariga för eventuella felaktigheter i dessa.

6.6. Cookie-kontroller. Relevanta webbläsarbaserade cookiekontroller beskrivs i vår cookiepolicy.

6.7. Spårningsskydd via webbläsaren. Vissa webbläsare har en funktion som blockerar innehåll från tredje part, bland annat cookies, från alla webbplatser som du lägger till i spårningsskyddets lista. Genom att begränsa anrop till dessa webbplatser, begränsar webbläsaren informationen som dessa tredjepartssidor kan samla in om dig.

7. Dina individuella rättigheter

Information om var du kan vända dig för att ta tillvara dina rättigheter hittar du under “KONTAKTA OSS“. Du har följande rättigheter:

7.1. Samtycke. Om behandling av personuppgifter baseras på ditt samtycke, har du rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke för framtida behandling av personuppgifter.

7.2. Registerutdrag, rättelse och radering. Du har rätt att kostnadsfritt begära ett registerutdrag (enligt definitionen i lagstiftningen) samt åtkomst till kopia av dina personuppgifter, begära rättelse och, under vissa omständigheter, radering av dina personuppgifter.

7.3. Begränsningar. Du har rätt att motsätta dig bearbetning av dina personuppgifter.

7.4. Dataportabilitet. Du har i vissa fall en rätt till dataportabilitet, d.v.s att få ut personuppgifter som tillhandahållits från dig, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt att kunna överföra dessa till annan personuppgiftsansvarig. Detta gäller endast i de fall där vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig.

7.5. Invändning mot direktmarknadsföring, dvs. marknadsföring via post, e-post eller SMS. Du har rätt att när som helst invända mot vår direktmarknadsföring (inklusive profilering för dessa ändamål), och vi ska då upphöra med vår behandling av dina uppgifter för dessa ändamål.

7.6. Invändning. Du har rätt att i vissa fall invända mot annan behandling av dina personuppgifter. Vi måste då upphöra med behandlingen om vi inte kan visa tvingande berättigade skäl som överväger ditt intresse av att inte få personuppgifterna behandlade.

7.7. Integritetsskyddsmyndigheten. Du har rätt att framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som är den myndighet i Sverige som utövar tillsyn över hur vi som företag följer lagstiftningen.

Utövandet av dina rättigheter är kostnadsfritt. Vi besvarar i regel din begäran om registerutdrag och radering av dina personuppgifter inom 30 dagar. De åtgärder som du begärt utförs inom rimlig tid som beroende på omständigheterna kan vara upp till 3 månader. Vi förbehåller oss rätten att vid orimlig eller uppenbart ogrundad invändning eller begäran ta ut en rimlig avgift för åtgärden.

8. Säkerhet för dina personuppgifter

Vi använder en rad säkerhetstekniker och säkerhetsmetoder för att skydda dina personuppgifter från oönskad åtkomst, användning och utlämnande. Till exempel lagras personuppgifter som du anger i system som har begränsad åtkomst och finns i skyddade lokaler. Vid överföring av mycket känsliga data (exempelvis kreditkortsnummer och lösenord) via Internet, skyddar vi dessa uppgifter med kryptering. Vi ställer krav på våra leverantörer för att säkerställa att behandlingen sker i enlighet med denna policy och våra säkerhetsrutiner. Vidare lagrar vi uppgifter som vi samlar in när en användare inte är inloggad (autentiserad) separat från kundspecifik kontoinformation som direkt identifierar dig, som ditt namn, e-postadress eller telefonnummer. Vi använder huvudsakligen anonym data eller pseudonymiserad data vid analys av kundinsikt, produktutveckling, personalisering, trender, statistik och liknande syften. Pseudonymiserad data är data som inte kan hänföras till en viss person utan att kompletterande uppgifter används.

9. Var vi sparar och behandlar personuppgifter

Personuppgifter som samlas in av oss kan lagras och behandlas huvudsakligen i den region där du bor, i Sverige, eller i andra länder där vi, KP Energy, dess samarbetspartner, dotterbolag eller leverantörer är verksamma. Lagringsplatserna väljs med avsikt att fungera effektivt, att förbättra prestanda och skapa redundans i syfte att skydda data om strömavbrott eller andra problem skulle inträffa. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att uppgifter som vi samlar in enligt denna personuppgiftspolicy behandlas enligt bestämmelserna i denna policy och enligt tillämplig lagstiftning där uppgifterna finns. Om vi skulle överföra dina personuppgifter till tredje land, d.v.s. land utanför EU/EES kommer vi att ingå avtal och vidta andra åtgärder i enlighet med tillämpliga lagkrav.

10. Vårt bevarande av personuppgifter

Vi bevarar personuppgifter så länge det är nödvändigt för de ändamål som beskrivs i denna policy, t.ex för att kunna tillhandahålla en produkt eller tjänst, skicka nödvändig kommunikation och marknadskommunikation och uppfylla våra skyldigheter enligt lag. Eftersom de här behoven kan variera för olika typer av data och för olika typer av produkter, tjänster och sammanhang, kan faktiska bevarandeperioder variera.

Kriterier som avgör tiden för hur länge vi lagrar data är till exempel:

10.1. Anledningen till att vi använder uppgifterna, dvs använder vi uppgifterna för att uppfylla lagkrav så sparas de längre tid än exempelvis kontaktinformation för direktmarknadsföring.

10.2. Vilken typ av uppgifter det rör sig om, dvs en känslig uppgift sparas kortare tid än exempelvis kontaktinformation.

10.3. Hur uppgiften sparas, dvs uppgifter som inte är pseudonymiserade sparas ofta kortare tid än om de är pseudonymiserade.

10.4. Vilken relation vi har till dig, dvs om du är en befintlig, före detta eller potentiell kund eller om du besöker oss utan att vara inloggad.

10.5. Kontaktuppgifter för direktmarknadsföring. Vi använder dina kontaktuppgifter för direktmarknadsföring under tiden vi har ett kundförhållande och en viss tid efter vår kundrelation har avslutats så länge du inte invänt mot det (läs mer under “DINA INDIVIDUELLA RÄTTIGHETER“). Vi sparar dina uppgifter upp till 36 månader efter ditt senaste köp.

10.6. Uppgifter kopplade till användarkonto. Om du har registrerat ett användarkonto så använder vi dina uppgifter om exempelvis intressen och favoriter och köphistorik tills dess att du avslutar ditt konto och upp till 36 månader därefter om du inte begär att vi ska radera vissa uppgifter. Vi sparar uppgifter för att hantera reklamationer och för att analysera användar- och kundbeteende i syfte att förbättra våra tjänster samt för intressebaserad marknadsföring.

10.7. Övrigt. Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för. Vid analys av kundinsikt, trender m.m. använder vi i största möjliga utsträckning anonym data som inte kan knytas till en individ.

Dina personuppgifter kan komma att sparas under längre tid än vad som angetts ovan i de fall vi är skyldiga att göra det enligt lag (t.ex. bokföringslagen), förordning eller myndighetsbeslut eller för att behålla uppgifter som måste behållas i syfte att lösa en tvist eller om du har samtyckt till det.

11. Kontakta oss

Nedan finner du kontaktuppgifter till oss om du vill ha ett registerutdrag, begära radering, begära att vi upphör med direktmarknadsföring, ett klagomål, en fråga till vårt dataskydd eller om du vill utöva någon av dina andra rättigheter (läs mer under “DINA INDIVIDUELLA RÄTTIGHETER“).

KP Sverige AB, 599191-0004

Telefon: 010 – 161 84 00

Postadress: KP Sverige AB, Personuppgiftsansvarig, Betongvägen 1, 721 36 Västerås, SVERIGE

E-postadress: kundtjanst@kpenergy.se

KP Energy OY, 3156790-7

Telefon:  +35 89 31 587 560

Postadress: KP Energy OY, Personuppgiftsansvarig, Kirjokansi 1 A 33, 02100 Espoo, SUOMI

E-postadress: customerservice.fi@kpenergy.se

Om inget annat anges är KP Energy AB personuppgiftsansvarig för personuppgifter som samlas in via de produkter och tjänster som omfattas av denna personuppgiftspolicy.

12. Ändringar i denna personuppgiftspolicy

Vi kommer att uppdatera vår personuppgiftspolicy när det behövs för att återspegla kundfeedback och ändringar i våra tjänster. När en policy uppdateras ändras datumet för senaste uppdatering längst ned i policyn. Om det sker större ändringar i policyn eller i hur vi använder dina personuppgifter meddelas du via anslag på webbsidan eller e-postmeddelande innan ändringarna träder i kraft där det krävs enligt lag. Läs gärna denna personuppgiftspolicy då och då så håller du dig informerad om hur vi på KP Energy skyddar dina personuppgifter.