Energilagring

Lagra och använd din solel på det smartaste sättet

Lagra och använd din solel på det smartaste sättet

Energilagring är nyckeln i framtidens elnät för att kunna balansera tillgång och efterfrågan på energi och effekt.

Varför installera ett energilager?

Ladda batteriet med solel och använda på natten

Effektkontroll – ladda ur under effekttoppar

Elnätsstöd – batteriet används för att stärka elnätet

Reservkraft under strömavbrott

Lagra och använd din solel på det smartaste sättet

Energiförsörjningen står inför stora omställningar. Få centrala produktionsenheter kompletteras och byts ut mot decentraliserade förnyelsebara energikällor såsom sol- och vindenergi. I takt med att andelen icke-planerbar energiproduktion ökar, tilltar också behovet av energilagring. Energilagring ses framöver som en grundförutsättning för ett fungerande energisystem som baseras på förnyelsebara energikällor.

Ett lokalt energilager möjliggör både ekonomiska besparingar och ger många funktionella fördelar för alla typer av fastigheter – från småhusvillan till den större industrin. En av de största drivkrafterna för installation av ett lokalt energilager kan vara effektbalansering/peak shaving. Förrmågan att kunna reducera fastighetens högsta effektuttag ger möjligheter att sänka sin elkostnad, i och med en övergång till effekttariffer.

Våra leverantörer

Med vårt breda utbud av produkter och lösningar levererar vi kompletta solcellsanläggningar, färdigpaketerade och specificerade med hjälp av vår Materialkalkylator. Vårt utbud växer konstant med fler och fler innovativa produkter och systemlösningar.

Jag vill bli återförsäljare

Tillsammans mot ett hållbarare samhälle – Vi kan hjälpa dig både att komma igång och att blomstra!

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.