Energilagring

Lagra och använd din solel på det smartaste sättet

Lagra och använd din solel på det smartaste sättet

Energilagring är nyckeln i framtidens elnät för att kunna balansera tillgång och efterfrågan på energi och effekt.

Varför installera ett energilager?

Ladda batteriet med solel och använda på natten

Effektkontroll – ladda ur
under effekttoppar

Elnätsstöd – batteriet används för att stärka elnätet

Reservkraft under strömavbrott

Lagra och använd din solel på det smartaste sättet

Energiförsörjningen står inför stora omställningar. Få centrala produktionsenheter kompletteras och byts ut mot decentraliserade förnyelsebara energikällor såsom sol- och vindenergi. I takt med att andelen icke-planerbar energiproduktion ökar, tilltar också behovet av energilagring. Energilagring ses framöver som en grundförutsättning för ett fungerande energisystem som baseras på förnyelsebara energikällor.

Ett lokalt energilager möjliggör både ekonomiska besparingar och ger många funktionella fördelar för alla typer av fastigheter – från småhusvillan till den större industrin. En av de största drivkrafterna för installation av ett lokalt energilager kan vara effektbalansering/peak shaving. Förrmågan att kunna reducera fastighetens högsta effektuttag ger möjligheter att sänka sin elkostnad, i och med en övergång till effekttariffer.

Våra leverantörer

Energilagring är nyckeln i framtidens elnät för att kunna balansera tillgång och efterfrågan på energi och effekt.

Jag vill bli återförsäljare

Låt oss visa dig allt vad vi kan erbjuda, i form av kvalitativa produkter & lösningar, klassledande tjänster och överlägsen kundservice.