Fastpris

Fastpris - en trygg affär!

 Med vår tjänst Fastpris garanterar vi ett fast pris på beställningar med önskad leveransdag upp till hela 9 månader från dagen du beställer.

Detta innebär att beställningar prissäkras genom ett tillägg av en marknadsmässig prispremie.
Önskar du leverans av din beställning inom 3 månader gäller det pris som återfinns i vår E-shop vid tidpunkt för lagd order.

Allt för att du som kund inte ska behöva ta någon risk för eventuella prissvängningar och kan känna dig trygg med att din egen affär är lika bra den dagen du beställer av KP Energy som den dagen du får leverans.

Enkelt och tryggt, som det ska vara!

Fördelar för mig som kund

Trygghet hela vägen

Frigör dig från plötsliga och okända prisökningar så du kan känna trygghet från beställning till ordern är levererad.

Enkelhet i affären

Förenklar att räkna på era affärers faktiska marginal då ingen höjd behöver tas på grund av osäkra inköpspriser.

Tydlighet slutkund

Priset på produkterna vid offerering mot slutkund är känt och riskerar inte förändras fram till leverans.

Dina alternativ

Vid  leverans inom 3 månader

Priset i E-handeln vid lagd order gäller fram till leverans. Vill du skjuta på din leverans adderas fast pris för en tryggare affär.

Vid leverans inom 3-9 månader

Vår tjänst Fastpris adderas och du är därmed garanterad det fasta priset ända fram till din order blivit levererad. Helt utan okända tillkommande avgifter.

Hur går det till?

Hur lägger jag till Fastpris i min beställning?

Du som kund behöver inte göra någonting!

Tjänsten Fastpris aktiveras när du väljer en leveransdag längre fram än 3 månader och eventuell prispremie läggs till automatiskt. Vi håller dig uppdaterad om vad nivåerna  gällande prispremier är, så du kan känna dig trygg i vad priset på din beställning kommer att vara.

Prispremien består av en procentsats där storleken beräknas utifrån er beställnings totala värde. Inom kort kommer eventuell prispremie läggas på direkt i vår E-shop och fram till dess kommer den infinna sig på ditt ordererkännande.

Vad händer om jag/ni flyttar min beställning eller om jag avbokar?

Om du väljer att flytta en eller flera beställda artiklar till ett senare leveransdatum tillkommer prispremien på de flyttade artiklarna. Dock bara om leveransdagen flyttas bortom 3 månader från ursprungligt beställningsdatum. Om KP Energy behöver av någon anledning flytta fram leveransdag, oavsett orsak, så tillkommer ingen prispremie. Vår ambition är naturligtvis att detta inte ska ske!

Om ni väljer att avboka en beställning med tjänsten Fastpris aktiverad, dvs. en beställning med önskat leveransdatum längre bort än 3 månader, tillfaller en avgift om 20% av ordervärdet.

Läs mer under våra allmänna villkor, 1.6 Fastpris

Jag vill bli återförsäljare

Tillsammans mot ett hållbarare samhälle – Vi kan hjälpa dig både att komma igång och att blomstra!

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.