Kraftpojkarnas arbete med leverantörer i Kina – kommentar gällande inslag i Sveriges Radios Ekot den 25 mars 2021

Kraftpojkarnas arbete med leverantörer i Kina – kommentar gällande inslag i Sveriges Radios Ekot den 25 mars 2021


Sveriges Radio Ekot rapporterar torsdagen den 25 mars om misstänkt tvångsarbete i kinesiska Xinjiangregionen, som direkt eller indirekt påverkar solcellsindustrin. Rapporten som hänvisas till i inslaget publicerades i New York Times den 8 januari 2021.
Hållbarhet och rättvisa arbetsförhållanden är prioriterade områden för Kraftpojkarna, för att förstå och påverka så långt det är möjligt utifrån våra förutsättningar. Vi deltar aktivt i branschorganisationerna Svensk Solenergis och Solar Power Europes, där fokus bland annat är att säkerställa hållbara leverantörskedjor ur ekonomiska, miljömässiga och sociala perspektiv.


För våra inköp från Kina har vi valt världsledande leverantörer, med högst betyg i de officiella rankingsystem som finns att tillgå idag. Eftersom dessa tillverkare exporterar större delar av sin produktion är de välinformerade och medvetna om de hållbarhetskrav som ställs i Europa.
Kraftpojkarna har utöver det en bolagsspecifik närvaro i Kina genom en ”Sourcing Manager” sedan 2019. Vidare gör vi regelbundna besök hos våra kinesiska leverantörer utifrån såväl samarbets- som affärsperspektiv. Vi besöker tillverkningsenheter för att inspektera och förstå enskilda processer och helhet, både vid produktionslinan och angränsande relevanta områden.


Kraftpojkarnas leverantörssäkringsprocess ingår som en del i vår inköpsprocess. Det innebär att potentiella leverantörer ska påvisa dokument för:
➢ Uppförandekod / Code of Conduct
➢ ISO 9001 – Kvalitetsstyrningssystem
➢ ISO 14001 – Miljöstyrningssystem
➢ ISO 45001 or OHS 18001 – “Occupational Health and Safety” eller motsvarande


Vårt senaste besök hos våra leverantörer i Kina skedde i januari 2020, därefter förhindrade spridningen av Covid-19 återbesök. Vanligtvis besöker vi leverantörer i Kina ett flertal gånger per år. Genom regelbunden närvaro på produktionsenheterna kan vi se förändringar och följa upp de planer tillverkaren utlovar samt de krav vi ställer. Via en tät dialog och närvaro skapar vi även ett tydligare samarbete och får en bättre insyn samt möjlighet att ta del av underleverantörer och hur förhållandena ser ut hos dem.

Vi kommer att fortsätta engagera oss tillsammans med branschorganisationerna för att ställa gemensamma krav och driva samma agenda.


Om du har några frågor är du varmt välkommen att kontakta vår informationsavdelning på
info@kraftpojkarna.se

Christian Tapper, VD Kraftpojkarna