Kraftpojkarna erhåller ISO 9001 & 14001 certifiering

Kraftpojkarna Sverige AB erhåller ISO-certifiering för 9001 och 14001

Kraftpojkarna har sedan bolaget grundades 2012 anammat ett systematiskt och dedikerat kvalitetsledningsarbete. Kraftpojkarnas affärsplan och tydligt definierade kärnvärden stipulerar högsta möjliga kvalitet i allt internt arbete, i bolagets relationer med både kunder och leverantörer samt i alla till marknaden levererade produkter och tjänster.

Christian Tapper, VD Kraftpojkarna:

– Efter 2 års ihärdigt arbete konstaterar jag och ledningen med glädje och stolthet att Kraftpojkarna i tätt samarbete med Backoffice Scandinavia erhållit en ISO 9001 & 14001-certifiering. Genom implementeringen av kvalitetsledningssystem och erhållandet av certifieringen har vi nu fått ett uttryckligt kvitto på effektiviteten i vårt kvalitetsledningsarbete. Det är viktigt för oss att visa marknaden att Kraftpojkarna agerar med största ansvar mot kunder och leverantörer samt mot bolagets personal och ägare. Vi ser certifieringen som ett mycket viktigt led i Kraftpojkarnas strävan att ständigt förbättra och utveckla oss och som garant för att Kraftpojkarna även fortsättningsvis ska leverera produkter och tjänster enligt marknadens högt ställda förväntningar och krav.

ISO 9001 & 14001

ISO 9001 är en internationell standard för fastställande av kvalitetsledning vilken alla typer av företag och organisationer kan certifiera sig mot. Standarden är väl inarbetad och accepteras som en kvalitetsstämpel globalt. ISO 9001 certifieringen föreskriver att man som certifierat företag agerar ansvarsfullt gentemot kunder, personal och ägare. Genom systematiskt kvalitetsledningsarbete och ISO 9001 certifiering definieras tydliga mål och processer som kontinuerligt mäts och följs upp. En ISO 9001 certifiering innebär för varje certifierat företag ett tydligt fokus på ständiga förbättringar i alla processer med en strävan att nå högsta möjliga kvalitet.

ISO 14001 är en internationellt accepterad standard, som utgör grunden för fastställande av miljöledning. Som bevis på att företaget uppfyller de krav som standarden sätter, blir företaget certifierat av ett oberoende certifieringsorgan. ISO 14001 bygger på ständiga förbättringar inom företaget genom miljöledningsarbetet.


Kraftpojkarna, Sveriges ledande systemdistributör inom affärsområdena solenergi, laddningsinfrastruktur och energilagring och en del av OK-Q8 AB.

Kraftpojkarna har sedan bolaget grundades 2012 levererat marknadsledande produkter och kompletta systemlösningar till hundratals företag i Sverige, Norge och Finland. Produkter och system som alltid är långsiktigt hållbara, kostnadseffektiva och med marknadens högsta designvärde. Kraftpojkarna tillhandahåller därtill ett omfattande utbud av signifikanta tjänster såsom projekteringshjälp, utbildningar, finansieringslösningar samt service och support av högsta klass. Som kund hos Kraftpojkarna får man möjlighet att ta del av prospekt samt access till Sveriges största installatörsnätverk.

Genom Kraftpojkarnas uttalade fokus på logistik-, transport- och lagerprocesser tillses snabba leveranser med god leveransprecision av både enskilda produkter såväl som av kompletta nyckelfärdiga system.