En rivstart på CleanTech-året

Årets KP PartnerKickoff blev verkligen en riktig rivstart på det nya CleanTech-året. Vi samlade våra kunder, samarbetspartners, leverantörer och nyckelaktörer inom förnybar energi för att bygga kunskap, nätverka och hitta nya affärsmöjligheter.

“Jag känner att jag fått en bättre förståelse för vad som krävs för att ställa om”

Deltagare KP PartnerKickoff

Keynote Speaker – Sara Wimmercranz

Samtalet mellan entreprenören och investeraren Sara Wimmercranz och vår moderator Sandra Runsten från Sweco inspirerade och gav värdefulla tips kring att bygga hålla hållbara, lönsamma och välmående bolag samt hur vi tillsammans kan påverka energiomställningen och framtiden för kommande generationer.

“Mycket intressant att höra tänket hos en sådan entreprenör som Sara Wimmercranz angående ny energi och investeringar”

Deltagare KP PartnerKickoff

Paneldebatt – Energilagring & Flexibilitet

I Paneldebatten inom ett högaktuellt samtal om energilagring och flexibilitet delade Anna Wolf från Power Circle, Niclas Damsgaard från Svenska Kraftnät och Sara Danielsson från Flower med sig av sina insikter kring de stora behov och utmaningar elektrifieringen av vårt samhälle innebär, men framförallt de innovativa och spännande möjligheter det ger.

Budskapet var tydligt; alla energislag behövs och vi måste jobba tillsammans – energiomställningen kräver samarbete på alla nivåer!

“Jag fick flera nya idéer efter dagens samtal och nätverkande”

Deltagare KP PartnerKickoff